Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Merlinka
Reposted frombluuu bluuu
Merlinka
0376 ae51
Reposted fromteijakool teijakool viakosmata kosmata
Merlinka
Mała, pamiętaj, potrzebny Ci mężczyzna, który po rozkoszach cielesnych będzie potrafił Ci zapewnić rozrywkę intelektualną. 
— dokładnie
Reposted fromolewka olewka viazyta zyta
Merlinka
Charging.
Reposted fromincomperta incomperta viaBrainy Brainy
Merlinka
Merlinka
Człowiek powinien mieć takiego swojego człowieka. Do kochania, do przytulania. Na spacer i żeby napić się herbaty w chłodny wieczór. Powinien mieć takiego "swojaka", któremu powierzy tajemnice, rozterki, podzieli z nim radość i łzy. Człowiek powinien mieć do kogo otworzyć usta i serce. Wtedy to życie ma sens.
— Kaja Kowalewska
Merlinka
0786 eb3d 500
happiness ;_;
Reposted fromliveindarkness liveindarkness viazyta zyta
Merlinka
2162 abd3 500
Reposted frompsychiczneblizny psychiczneblizny viakalus kalus
Merlinka
porysunki <3
Reposted frompannadziewanna pannadziewanna viaawakened awakened
Merlinka
Miłość nie jest wtedy, kiedy musisz prosić.
— z artykułu "Zostać czy odejść? Kiedy kończy się miłość a zaczyna się iluzja."
Reposted fromczarnemajtki czarnemajtki viaawakened awakened
Merlinka

Każdy jest jakoś skaleczony.

— Marek Hłasko
Reposted fromMissMurder MissMurder viazyta zyta
Merlinka
3001 61d0 500
Reposted fromteijakool teijakool viakjuik kjuik
Merlinka
8207 e536 500
Reposted frompierdolony pierdolony viairmelin irmelin
Merlinka
7317 41b0 500
Reposted fromenn0 enn0 viairmelin irmelin
pics/animals/tiger-eyes.jpg
Reposted fromZaphodB ZaphodB viakjuik kjuik
Merlinka
5367 3fb6 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viairmelin irmelin
Merlinka
8294 ea07 500
Reposted fromowca owca viaEdgi Edgi
Merlinka
Merlinka
2863 119a 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vianieobecnosc nieobecnosc
Merlinka
Przychodzi taki dzień w życiu, że człowiek nie chce już dalej udowadniać innym ludziom swojej wartości. 
Ci co zobaczyli, to wiedzą, Ci co nie, to już nie zobaczą. 
Szkoda czasu na dowody.
— Maciej Wiszniewski
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vianieobecnosc nieobecnosc
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...