Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Merlinka
8081 a354 500
sprawy, które bolą
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viaonlyhope onlyhope
Merlinka
Kocha się tego, komu najbardziej pragnie się opowiadać.
— Joanna Bator
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaonlyhope onlyhope
Merlinka
2746 849a
Reposted frombobob1x bobob1x viaonlyhope onlyhope
Merlinka
4059 d7c2 500
Reposted fromAxBel AxBel
Merlinka
6400 e7a7
Reposted fromUncommonSense UncommonSense
Merlinka
6438 5062 500
Reposted fromyikes yikes
Merlinka
Chciałbym się jeszcze powłóczyć z Tobą, póki żyjemy i mam Cię obok.
— Koniec Świata ''Oranżada''
Reposted frompsychodelik psychodelik viairmelin irmelin
Merlinka
7012 ce87 500
Reposted fromcontigo contigo viainmybetterworld inmybetterworld
Merlinka
Jeśli ktoś nie reaguje na twoje uczucie, odpuszczaj. Nie proś, nie pytaj, nie walcz. Tak często nie widzimy, że nie powinniśmy iść dalej.
Merlinka
Jeśli życzysz sobie, żeby coś się stało, to musisz się zatroszczyć o to, żeby się stało.
— Triumf owiec, Leonie Swann
Reposted fromraita raita viainmybetterworld inmybetterworld
Merlinka
Ból po stracie jest tak silny, jak silna była więź.
— Julian Barnes
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viainmybetterworld inmybetterworld
Merlinka
0927 c311
Reposted fromcalifornia-love california-love viairmelin irmelin
Merlinka
8560 3ebb 500
Reposted fromMaryiczary Maryiczary
Merlinka
2721 ed00 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viadhoop dhoop
Merlinka
3092 4ad6 500
Reposted fromjdeg jdeg viainmybetterworld inmybetterworld
Merlinka
Gdzie te czasy, kiedy pułkownik Wieniawa-Długoszowski przesłał znajomej damie bukiet kwiatów, a w załączonym liściku napisał: „Szanowna Pani! Zeszłej nocy śniła mi się Pani w taki sposób, że poczułem się zobowiązany".
— Piotr C. "BRUD"
Reposted frompanikea panikea viainmybetterworld inmybetterworld
Merlinka


red fox
Merlinka
6708 e53d 500
Reposted fromLuna- Luna- viakjuik kjuik
Merlinka
Wiesz, co się liczy długoterminowo w związkach? Nie jest to seks, nie są to emocje, nie jest to wygląd. Tym czymś jest spokój. Możliwość wyjechania z kumplami na weekend i nie zastanie po powrocie zapłakanych oczu. Możliwość zamknięcia się w pokoju i poczytania książki bez pytania: "Stało się coś? Kochasz mnie?". Możliwość umówienia się z koleżanką z pracy bez podejrzeń o zdradę, ale też bycie wolnym od podejrzewania swojej dziewczyny o to, że ciebie zdradza.
Najważniejsza jest przyjaźń z osobą, która potrafi samodzielnie żyć i to, żeby się wzajemnie nie podusić swoimi problemami, oczekiwaniami, lękami i emocjami. Każdy potrzebuje powietrza, żeby nim oddychać, a jeśli go nie ma, to idzie szukać go gdzieś indziej.
— Volant "Sexcatcher"
Merlinka
dotknięcie duszy
(dla ateistów - serca
a dla ludzi bez serca - umysłu)
— najgłębiej, najgłębiej
Reposted fromkliann kliann
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl