Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Merlinka
3576 788b
Merlinka
Nie wiesz jak się czuję. Wcale nie jestem dzielna. Ale jakoś muszę sobie radzić, nie mam wyboru.
— Lisa Jane Smith
Merlinka
Reposted fromPoranny Poranny viairmelin irmelin
Merlinka
I’m like the dead sea | via tumblr
Merlinka
Cztery godziny snu z Tobą w ramionach, daje mi więcej, niż osiem godzin przewracania się w pościeli, gdy Cię ze mną nie ma.
— Jeaniene Frost "Po tej stronie grobu"
Merlinka
4408 5b5f
Reposted fromsoSad soSad vianieobecnosc nieobecnosc
Merlinka
Nie zmuszaj ludzi do tego, aby chcieli spędzać z tobą czas. Nie zmuszaj ich do spacerów, wina, rozmów, budowania mostów, podawania ręki. To, co jest budowane "na siłę", nie przetrwa. Relacje takie nie będą miały sensu.
— Kaja Kowalewska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianieobecnosc nieobecnosc
Merlinka
3347 5650
Reposted fromarancione arancione vianieobecnosc nieobecnosc
Merlinka
4264 27bf 500
Reposted fromtfu tfu viablackheartgirl blackheartgirl
9649 1d06
Reposted fromAngusJames AngusJames vianieobecnosc nieobecnosc
Merlinka

W Ameryce przeprowadzono badania naukowe, które udowodniły, że
powierzchnia skrzydeł trzmiela jest kilka razy za mała w stosunku do masy
jego ciała, aby mógł latać
.

Ten fenomen przyrody wykorzystano w koncernie  IBM, rozwieszając przy stanowiskach pracy programistów plakaty z wizerunkiem  lecącego trzmiela i napisem:

"Fruwa, bo nie wie, że nie powinien"

— "Podążaj za marzeniami" Arkadiusz Śmigielski
Reposted fromciasteczkowa ciasteczkowa vianieobecnosc nieobecnosc
Merlinka
Odwaga nie zawsze krzyczy. Czasami odwaga to cichy głos na koniec dnia, który mówi: “Spróbuję jutro jeszcze raz.”  
— Mary Anne Radmacher
Merlinka
Merlinka
5438 e3bf 500
Reposted fromlovesweets lovesweets vianieobecnosc nieobecnosc
Merlinka
5489 51bd 500
Reposted fromthetemple thetemple vianieobecnosc nieobecnosc
Merlinka
Merlinka
1194 8cb1
Reposted frommrcake47 mrcake47 viaBrainy Brainy
Merlinka
1760 a329 500
Reposted fromkotowate kotowate viaBrainy Brainy
Merlinka
0691 5ca2 500
Reposted fromDontJimiMe DontJimiMe viaBrainy Brainy
Merlinka
0336 92dd
Reposted fromursa-major ursa-major viaBrainy Brainy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl