Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Merlinka
Nie potrafię walczyć o ludzi, po prostu. jak odnoszę wrażenie, że komuś nie zależy na mnie, to się wycofuję, nie chcę przeszkadzać i być zbędnym balastem.

Znikam.
Reposted fromnotforgetme notforgetme viaambivalence ambivalence
Merlinka
„Chciałbym, żeby każdy człowiek miał szansę kiedyś stać się sławnym i bogatym
oraz żeby kupił wszystko o czym marzył – bo tylko w ten sposób zrozumie,
że nie taki jest cel życia.”
— Jim Carrey
Reposted fromavooid avooid viablackheartgirl blackheartgirl
Merlinka
4587 27fa 500
Reposted frompiehus piehus viablackheartgirl blackheartgirl
6037 b567 500
Reposted fromdivi divi viadum-spiro-spero dum-spiro-spero
Merlinka
Merlinka
3589 8f1b
Reposted fromkatanka katanka viabazyliowa bazyliowa
2281 efe2

🕇

Reposted fromamatore amatore viadum-spiro-spero dum-spiro-spero
Merlinka
2086 9e5f
Reposted frompulperybka pulperybka
Merlinka
6309 75d6
Reposted fromdramaaddict dramaaddict viawickednancy wickednancy
Merlinka
Merlinka
Reposted frombluuu bluuu
Merlinka
Merlinka
Merlinka
Albo walczysz o swoje, albo patrzysz jak przestaje być Twoje. 
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
Merlinka

Jest pewna życiowa prawda, którą poznałem korzystając z psychoterapii, zaś milionom Czechów podpowiada ją od stu lat ich własna literatura - "Jeśli czegoś nie da się ukryć, naucz się o tym mówić".

— Mariusz Szczygieł
Reposted fromSkydelan Skydelan viazapachjasminu zapachjasminu
Merlinka
Nie zawaham się złamać wszelkich reguł, rozgromić dumę czy zniszczyć każdy kamień. W tej walce unieszkodliwię wszelkie “ale”, znokautuje jakikolwiek zły powód. Zmiażdżę  smoka czy wyburzę wiatraki. Zwyciężę nad słabościami, powalę na łopatki uprzedzenia i przebiegnę cały świat. W walce o Ciebie wygram ze wszystkim, ale jeśli mam walczyć z Tobą to wygrałeś walkowerem.
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viacytaty cytaty
Merlinka
- Jak wam się układa?
- Trochę pod górę, ale to właściwa góra.
— Miłość 2.0
Reposted fromthinredline thinredline vianieobecnosc nieobecnosc
Merlinka
Miło by mi było, gdybyśmy spędzili razem całe życie
— oj jakże miło
Reposted frommeeds meeds vianieobecnosc nieobecnosc
Merlinka
0238 f8cc 500
Reposted fromaletodelio aletodelio viaeazyi eazyi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl