Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Merlinka
- Jak wam się układa?
- Trochę pod górę, ale to właściwa góra.
— Miłość 2.0
Reposted fromthinredline thinredline vianieobecnosc nieobecnosc
Merlinka
Miło by mi było, gdybyśmy spędzili razem całe życie
— oj jakże miło
Reposted frommeeds meeds vianieobecnosc nieobecnosc
Merlinka
0238 f8cc 500
Reposted fromaletodelio aletodelio viaeazyi eazyi
Merlinka
Merlinka
8179 7b8b 500
Reposted fromsosna sosna viaBrainy Brainy
Merlinka
Nie mów, że nie umiesz, skoro nawet nie spróbowałaś. Przecież ażeby powiedzieć, że się czegoś nie umie, trzeba przynajmniej kilka razy spróbować. Nie wyjdzie za pierwszym razem, to trzeba próbować następny i następny. Jeżeli nie będziesz próbować w życiu nowych rzeczy, mówiąc od razu, że nie umiesz, to będzie Ci nudno. Chcesz, żeby tak było?
— Anna Ficner-Ogonowska "Alibi na szczęście"
Reposted fromxalchemic xalchemic vianieobecnosc nieobecnosc
Merlinka
Rzeczy łatwe są mało warte.
— Quebo
Reposted fromSalute Salute vianieobecnosc nieobecnosc
Merlinka
Merlinka
Merlinka
6659 f57a 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaIriss Iriss
Merlinka
Z milczeniem tak jest, że im dłużej się milczy, tym trudniej potem się odezwać.
— Tomasz Jastrun
Reposted fromniewychowana niewychowana vianieobecnosc nieobecnosc
Merlinka
Trzeba tworzyć sobie własną przestrzeń - taką, w której jest spokój i dużo książek.
— "Myśl to forma odczuwania. Susan Sontag w rozmowie z Jonathanem Cottem"
Reposted fromciarka ciarka vianieobecnosc nieobecnosc
1003 593a 500

broderiemyworld:

delphil__ via Instagram

Reposted fromfleursdemal fleursdemal vianieobecnosc nieobecnosc
Merlinka
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viaskrzacik skrzacik
Merlinka
Reposted frombluuu bluuu
Merlinka
Reposted frombluuu bluuu
Merlinka
Reposted frombluuu bluuu
Merlinka
5839 49c1
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialaj laj
Merlinka
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte vialaj laj
Merlinka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl