Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Merlinka
0902 412e
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaMezame Mezame
6242 43a9
Reposted fromLittleJack LittleJack viayouaresonaive youaresonaive
Merlinka
Twardowski <3 
Reposted frombanitka banitka viaMezame Mezame
Merlinka
4855 4938 500
Reposted fromunaswabsurdzie unaswabsurdzie viaMezame Mezame
Merlinka
Czasami nie chodzi o to aby zmieniło się na lepsze. Najczęściej chodzi o to aby zmieniło się na cokolwiek. 
— Marek Hłasko
Reposted fromulotnosc ulotnosc viayouaresonaive youaresonaive
4711 bd45

thedeity:

Museum of Broken Relationships, Zagreb, Croatia

Reposted fromrainbowfuck rainbowfuck viakrolfasolek krolfasolek
Merlinka
4177 a98c 500
Reposted fromheartbreak heartbreak viaavooid avooid
Merlinka
2503 9323 500
nic dodać nic ująć.
Krk.
Reposted fromyannim yannim viaQliczek Qliczek
Merlinka
Nie pozwól abym cię zwiódł. Niech nie zwiedzie cię moja twarz. Noszę bowiem tysiąc masek - masek, których boję się zdjąć, a żadna z nich nie jest mną. 
Udawanie jest sztuką, która stała się moją drugą naturą. Ale ty nie daj się oszukać. Zaklinam cię na Boga, nie pozwól się oszukać.  
Sprawiam wrażenie, że jestem pewny siebie,  Że jestem radosny i nie mam problemów,  Ani na zewnątrz, ani w środku mnie,  Że pewność siebie jest moim imieniem, a opanowanie moją zabawą,  Że wody są spokojne, a ja panuję nad wszystkim I że nikogo nie potrzebuję.  
Ale nie wierz mi, proszę.  Z wierzchu moja dusza wydaje się gładka, ale ta powierzchnia jest moją maską,   która wciąż się zmienia i bezustannie skrywa wnętrze.  
W środku jednak nie ma ukojenia.  W środku ukrywa się mój umysł - zagubiony, zalękły, samotny. Ale ja to ukrywam. Nie chcę, żeby ktokolwiek wiedział. Przeraża mnie myśl, że moja bezsiła i strach zostaną odkryte.   To dlatego szaleńczo tworzę swoje maski by się za nimi skryć; Nonszalancka, wymyślna fasada,  Która pomaga mi udawać - chroni mnie przed spojrzeniem, które Wie.  Ale takie spojrzenie jest moim wybawieniem. Moim jedynym wybawieniem. I gdzieś, głęboko, ja to wiem. Jest tak, jeśli podąża za tym akceptacja, jeśli podąża za tym miłość.  
To jest jedyna rzecz, która upewni mnie w tym,  w czym ja upewniam siebie - Że jestem czegoś wart.(...)
— Charles C. Finn - Don't be fool by me.
Reposted fromnewperception newperception viarudzinska rudzinska
Merlinka
Nie wiem, co mówić dalej. Rezerwy dialogowe w zupełności się wyczerpały.
— Jakub Żulczyk "Zrób mi jakąś krzywdę"
Reposted frommizuka mizuka viadlaczegonie dlaczegonie
Merlinka
0091 e7f5 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir
Merlinka
Reposted fromteijakool teijakool viabicycle bicycle
Merlinka
Merlinka
Merlinka
7983 f34e 500
Reposted fromretro-girl retro-girl
Merlinka
7875 5825
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa viaBrainy Brainy
4560 a0fc

laughhard:

Only 90’s cats will understand.

Reposted fromtron tron viabananaapple bananaapple
Merlinka
Merlinka
Lubię być sobą przy Tobie.
— Kaja Kowalewska - Melanżcholie
Reposted frompieprzycto pieprzycto viazoou zoou
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl