Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Merlinka
Chcesz mieć racje czy relacje?
Reposted frommalazadymiara malazadymiara
Merlinka
0280 3d0d
Reposted fromslowostwor slowostwor viacytaty cytaty
8826 41e8 500

petalpunks:

☽♀☾

Reposted fromkill-me-now kill-me-now viaskrzacik skrzacik
Merlinka
Reposted fromRynn Rynn viaskrzacik skrzacik
Merlinka
2931 65f1 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viaskrzacik skrzacik
1630 a1d0 500
Reposted fromamatore amatore viaBrainy Brainy
Merlinka
Reposted fromFlau Flau viaBrainy Brainy
2873 e0b0 500

kinkycasey:

@catanacomics gets it.

Nope that’s not you lol

Reposted fromamatore amatore viaBrainy Brainy
Merlinka
Reposted fromliona liona viaskrzacik skrzacik
5909 a3ec 500
Reposted fromAnalAssassin AnalAssassin viamisiaczek95 misiaczek95
Merlinka
Spotkałam Cie wtedy, kiedy wierzyłam, że nic dobrego mnie już nie spotka.
— tumblr
Reposted fromSalute Salute viaskrzacik skrzacik
Merlinka
Merlinka
Darth Meow
Reposted fromfalconwing falconwing viacats cats
Merlinka
''Skąd wiesz kiedy to już koniec?'' 
''Może kiedy bardziej kochasz wspomnienia niż osobę która stoi przed Tobą''
— Nieznany Autor
Reposted fromnuitlys nuitlys viakalus kalus
Merlinka

- Wiesz po czym GO poznasz? Będziesz przy Nim najlepszą wersją siebie. Nie dlatego, że będziesz chciała pokazać się od najlepszej strony. Nie dlatego, że będziesz udawać kogoś lepszego niż jesteś. Nie, nie dlatego. Będziesz tylko sobą. A ON w Ciebie uwierzy, będzie Cię wspierał i Ci kibicował, i zobaczy w Tobie te wszystkie małe, piękne rzeczy o których istnieniu nawet nie masz pojęcia. I polubi w Tobie nawet te rzeczy, których sama w sobie nie lubisz. To jest miłość, na jaką zasługujesz Matyldo.

Bądź z kimś, kto Cię uskrzydla, a nie wdeptuje w ziemię.

— Charlotte Nieszyn Jasińska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaretro-girl retro-girl
Merlinka
To jest zawsze zdumiewające, co ktoś widzi w drugiej osobie. I jak to jest w gruncie rzeczy szczęśliwie, że nie wszyscy ludzie to samo w innych widzą!
— Lucy Maud Montgomery, "Ania z Avonlea"
Reposted fromcudoku cudoku viaretro-girl retro-girl
Merlinka
0120 3da6
Reposted fromretro-girl retro-girl
Merlinka
Pamiętaj, że rozpada się tylko to, co było zbudowane na iluzji albo kłamstwie.
Rozpada się tylko po to, żeby zmusić Cię do szukania prawdy
— Beata Pawlikowska
Reposted fromefekt-placebo efekt-placebo viaretro-girl retro-girl
Merlinka
W psychologii jest takie pojęcie „błysk”. To jest moment, kiedy człowiekowi w głowie się wszystko zmienia, kiedy nagle dociera do niego coś, co było oczywiste od lat, ale teraz nabrało innego wymiaru.
— Jacek Walkiewicz
Merlinka

Nie wolno zgadzać się na pełzanie, gdy czujemy potrzebę latania

— Helen Keller
Reposted frominpassing inpassing viaretro-girl retro-girl
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl