Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
1925 fd4c 500
Reposted fromAki-Ta Aki-Ta viakosmata kosmata
Merlinka
Reposted fromworst-case worst-case viaIriss Iriss
Merlinka
6560 f9a5 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaczytaj czytaj
Merlinka
5567 02ee 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viahomefromhome homefromhome
Merlinka
3749 0171 500
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viaknurek knurek
Merlinka
9850 0269
Reposted fromtoft toft viaknurek knurek
Merlinka
Dlaczego przyjaźni nie traktuje się na równi ze związkiem? A może jest lepsza? Dwoje ludzi pozostaje razem przez lata, a wiążą ich nie seks, nie atrakcyjność fizyczna, nie pieniądze, nie dzieci, nie własność, lecz wzajemna zgoda na bycie razem, wzajemne zobowiązanie wobec unii, która nie daje się skodyfikować. Przyjaźń oznacza bycie świadkiem dręczących nieszczęść przyjaciela, długich okresów nudy i rzadkich triumfów. To przywilej bycia przy drugiej osobie w jej najtrudniejszych chwilach i świadomość, że samemu też można się przy niej czuć podle.
— Hanya Yanagihara - Małe życie
Merlinka
Gdy spotykasz wreszcie tę jedyną osobę, z którą pragniesz spędzić resztę swoich dni, zaczynasz marzyć o tym, by reszta twoich dni rozpoczęła się jak najszybciej.
— R.P. Evans - Szukając Noel
Reposted fromresort resort viamalazadymiara malazadymiara
Merlinka
4639 39ac 500
Reposted fromAinsworthCass AinsworthCass viaawakened awakened
Merlinka
6347 7a09
An elephant got caught on security camera picking up trash and putting it in a garbage can
Reposted fromdorks dorks viaskrzacik skrzacik
Merlinka
Bądź moją walentynką już na zawsze. Zdziadziejmy się razem. Będziemy się ścigać wózkami elektrycznymi. I chodzić na randki do lekarza. Jeździć do sanatoriów. I wiedzieć wszystko najlepiej. Każdego ranka ja Ci będę zakładał aparat słuchowy, a Ty mi wkładała sztuczną szczękę. I będziemy tak pomarszczeni, że będziemy jeździć na pyrkon robić cosplaye rodzynek. Bić się na laski jak w gwiezdnych wojnach. Ty zaczniesz robić na drutach, a ja budować karmniki dla ptaków. Będziemy największymi fejmami w klubie seniora. A z rana będziemy jeździć komunikacją miejską na drugi koniec miasta, bo tam cebula 3 grosze tańsza. Takiej miłości chcę. Kropka. 
— Mój wspaniały
Reposted fromlittlefool littlefool viacytaty cytaty
Merlinka
Merlinka
Merlinka
4682 ff2e
Reposted fromamatore amatore viaBrainy Brainy
Merlinka

Kierunek jest znacznie ważniejszy od prędkości. Wielu ludzi pędzi donikąd.

— Steve Maraboli
Reposted frominpassing inpassing viazEveR zEveR
Merlinka
Seks jest dla wszystkich, ale wzajemna miłość po nim tylko dla zakochanych.
— Nie mów nikomu-Harlan Coben
Reposted fromoutoflove outoflove viacytaty cytaty
Merlinka
0756 3849
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaskrzacik skrzacik
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl