Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
4682 ff2e
Reposted fromamatore amatore viaBrainy Brainy
Merlinka

Kierunek jest znacznie ważniejszy od prędkości. Wielu ludzi pędzi donikąd.

— Steve Maraboli
Reposted frominpassing inpassing viazEveR zEveR
Merlinka
Seks jest dla wszystkich, ale wzajemna miłość po nim tylko dla zakochanych.
— Nie mów nikomu-Harlan Coben
Reposted fromoutoflove outoflove viacytaty cytaty
Merlinka
0756 3849
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaskrzacik skrzacik
Merlinka
0756 3849
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaskrzacik skrzacik
Merlinka
"Na wspólną radość, na chleb powszedni,  na poranne otarcie oczu w blasku słonecznym,  na nieustające sobą zdziwienie, na gniew, krzywdę  i przebaczenie wybieram Ciebie."
— Konstanty Ildefons Gałczyński
Merlinka
Reposted frombluuu bluuu
Merlinka
Strach przed porażką niszczy marzenia
Nie pozwól by zastąpiły je uzależnienia
To ludzka rzecz upaść, to ludzka rzecz przegrać
Sztuką się podnieść i zacząć od zera
— Kali - tchnienie
Reposted fromSalute Salute viacytaty cytaty
Merlinka

powinienem
czy­tać ci w myślach

więc
zacznij czy­tać książki
które ja czytam
one są alfabetem
mych myśli chłopcze
czytaj
a będzie nam lepiej
otwórz i wódź oczami
wódź na pokuszenie
czytaj

— Ewelina Kosik (via ladymardy)
Reposted frombylejaka bylejaka viaIriss Iriss
4999 a443

NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA

Reposted frommyry myry viaBrainy Brainy
4485 70aa

semimarup:

bibidebabideboo:

ykana:

andi-b:

bellebelle:

gkojaz:

noriyoshi:

Mallard family (Anas platyrhynchos)

(via nambon)

Reposted fromsuperlog superlog viaBrainy Brainy
4704 0acc

sensual-dominant:

♂♐️

Reposted fromamatore amatore viaBrainy Brainy
4265 e9e0
Reposted fromamatore amatore viaBrainy Brainy
5706 c3c6
Reposted fromLittleJack LittleJack viaBrainy Brainy
Merlinka
9985 9e9e 500
Reposted fromqb qb viaBrainy Brainy
Merlinka
Merlinka
4696 e2d1
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa viazEveR zEveR
1716 71c8

akeppleaday:

I can’t imagine why Google prefers their FIFA World Cup Doodles over my well-researched one. Oh well, their loss I guess.

Reposted fromBlackTarzy BlackTarzy vialaj laj
Merlinka
Dziś nie zaprzątam sobie głowy i wątroby sprawami, na które nie mam wpływu. Chyba nauczyłam się też wreszcie walczyć o siebie i swoją przestrzeń. Kiedyś byłam straszną dupą wołową pod tym względem. Brakowało mi wiary we własne siły, każdy mógł wejść mi na głowę.
— Hanna Lis
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialaj laj
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl