Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Merlinka
Merlinka
Najpiękniejsze relacje w naszym życiu to te, których nikt się nie spodziewał. Te, które wzbudzają takie zdumienie, że masz ochotę powiedzieć o nich światu. Przecież podświadomie czujesz, że takie uczucia trzeba wykrzyczeć. Najpiękniejsze relacje to te, o których sam myślisz: 'Cholera, i kto by pomyślał?'
Merlinka
Merlinka
Merlinka
Grunt to uniknąć nadinterpretacji. Nadinterpretacja to zło.
— B
Reposted frombiedrona biedrona viadum-spiro-spero dum-spiro-spero
Merlinka
Nie potrafię walczyć o ludzi, po prostu. jak odnoszę wrażenie, że komuś nie zależy na mnie, to się wycofuję, nie chcę przeszkadzać i być zbędnym balastem.

Znikam.
Reposted fromnotforgetme notforgetme viaambivalence ambivalence
Merlinka
„Chciałbym, żeby każdy człowiek miał szansę kiedyś stać się sławnym i bogatym
oraz żeby kupił wszystko o czym marzył – bo tylko w ten sposób zrozumie,
że nie taki jest cel życia.”
— Jim Carrey
Reposted fromavooid avooid viablackheartgirl blackheartgirl
Merlinka
4587 27fa 500
Reposted frompiehus piehus viablackheartgirl blackheartgirl
6037 b567 500
Reposted fromdivi divi viadum-spiro-spero dum-spiro-spero
Merlinka
Merlinka
3589 8f1b
Reposted fromkatanka katanka viabazyliowa bazyliowa
2281 efe2

🕇

Reposted fromamatore amatore viadum-spiro-spero dum-spiro-spero
Merlinka
2086 9e5f
Reposted frompulperybka pulperybka
Merlinka
6309 75d6
Reposted fromdramaaddict dramaaddict viawickednancy wickednancy
Merlinka
Merlinka
Reposted frombluuu bluuu
Merlinka
Merlinka
Reposted fromCaccipergolo Caccipergolo viakhal khal
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl