Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Merlinka
Poznałam go przez przypadek. Potem on przez przypadek mnie pocałował, a ja przez przypadek się zakochałam. Cała nasza znajomość była przypadkowa a zarazem tak bardzo nam potrzebna.
Reposted frompensieve pensieve viazEveR zEveR
Merlinka
Takie głupoty jak wyjście do parku czy przejażdżka samochodem pamięta się bardziej, niż seks.
— Lauro Poelho
Reposted fromnikotyna nikotyna viazyta zyta
Merlinka
Najpiękniejszym prezentem, który możemy dostać jest człowiek, który jest. Który daje swoją obecność. Który odbiera telefon. Który dotrzymuje słowa. Każda miłość zaczyna się od obecności i do obecności się sprowadza.
Reposted frompensieve pensieve viazyta zyta
Merlinka
Najważniejsze jest znaleźć kogoś kto dotknie twojej duszy, nie dotykając nawet jeszcze twojego ciała. Przyspieszy bicie serca, nie przyspieszając biegu zdarzeń. Poruszy twój świat, jednocześnie pozwalając pozostać ci w takim miejscu, w którym chcesz być. I nawet będąc daleko, będzie znacznie bliżej ciebie, niż wszyscy ludzie znajdujący się dookoła.
Reposted fromMissMurder MissMurder viazyta zyta
Merlinka
Sunset under the clouds
Reposted fromtgs tgs viazEveR zEveR
Merlinka
1364 c226
Reposted fromkonbeto konbeto viazEveR zEveR
Merlinka
Merlinka
2939 9301
Reposted fromcaraseen caraseen viazEveR zEveR
Merlinka
- Więzi dość łatwo zerwać, a odbudować jest trudno, to prawda - zgodziłam się. - Ale pamiętaj, że tworzenie więzi przychodzi nam naturalnie. Bo my pragniemy być uwiązania. Wolność jest dla nas luksusową przekąską, a tak naprawdę przez większość czasu chcemy czuć, że coś nas przywiązuje - do człowieka, do miejsca, do idei.
— Dwadzieścia siedem snów
Reposted fromAinsworthCass AinsworthCass viazyta zyta
Merlinka
Zabawna rzecz - im więcej czasu spędzamy w czyimś towarzystwie, tym bardziej zmienia się on w naszych oczach. Przyglądamy mu się, poznajemy jego rysy twarzy, ruch warg, kiedy wymienia pewne słowa, jego ekspresję. Najdrobniejsze oznaki zmiany nastroju stają się fascynujące. A potem ten ktoś zaskakuje nas, kiedy nagle zdajemy sobie sprawę, ile godzin spędziliśmy w jego towarzystwie, nie wiedząc nawet, że czas płynie. I dopiero wtedy dociera do nas, że staliśmy się najbliższymi przyjaciółmi. Wiemy o nim wszystko: kiedy zacznie czyścić okulary, kiedy włoży ręce do kieszeni i kiedy będzie się nam przyglądał, gdy patrzymy w inna stronę.
— Aimee Agresti – "Olśnienie"
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viazyta zyta
Merlinka

Zaczęło mi brakować poczucia, że jestem najlepsza. zaczęło mi brakować poczucia, że potrafię. zaczęło mi brakować poczucia, że jest jak chcę.

Reposted fromhardbitch hardbitch viazyta zyta
Merlinka
9914 8cfb
Reposted fromambassadorofdumb ambassadorofdumb viaIriss Iriss
Merlinka
2843 5909
Reposted fromsugarvenom sugarvenom viaBrainy Brainy
Merlinka
Reposted fromlamborg lamborg viaBrainy Brainy
Merlinka
6114 6801
Reposted fromaunds aunds viaBrainy Brainy
0286 5926

nefherondale:

thejamesboyle:

iampetershervheim:

rkidd:

d0esntmakesense:

This is probably the coolest GIF I’ve ever seen.

now there’s some perspective.

I once saw a storm roll like this once. It was beautiful.

wowwwww

Mortifagos. :0

Merlinka
Zwykła ludzka miłość polega bowiem na tym, iż kocha się kogoś, kto jest tak miły w dotyku, że ewentualne jego wady są już nieważne.
— Jerzy Pilch
Merlinka
chcę się Tobą opiekować, ale i być zaopiekowaną, tak jak chcę się budzić z Tobą, ale i razem z Tobą nie móc zasnąć.
— Wojciech Kuczok, Obscenariusz. Wypisy z ksiąg nieczystych
Merlinka
2416 ed37
Reposted fromwitamwitam witamwitam viaBrainy Brainy
Merlinka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl