Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Merlinka
Reposted frombluuu bluuu
Merlinka
Merlinka
9407 5478 500
like a sir
Reposted fromoopsiak oopsiak
Merlinka
9055 4e49 500
Reposted fromkjuik kjuik viaoopsiak oopsiak
Merlinka
9057 88e3 500
Reposted fromkjuik kjuik viaoopsiak oopsiak
Merlinka
8146 1a23 500
Reposted fromzciach zciach viaoopsiak oopsiak
Merlinka
7577 dd4e 500
Reposted fromkjuik kjuik viaoopsiak oopsiak
Merlinka
Jest coś we wspólnym sypianiu. Nie mam na myśli seksu, ale zwykły sen. Wczoraj, po wielkiej burzy, zdenerwowany wyszedł z domu, zapalił papierosa i wrócił. Włączyliśmy film, utuliłam go, jako, że tylko tak mogłam pomóc. A on usnął. Zwyczajnie usnął jak mały chłopiec zmęczony całodzienną zabawą. Nigdy wcześniej nie widziałam go tak bezbronnego i tak spokojnego. Zmienił pozycje, ale przytulił do siebie moja rękę, później - policzek do czubka mojej głowy. I gdy ja zasnęłam w oczekiwaniu, całował mnie w czoło za każdym razem gdy się poruszyłam. I zrozumiałam, że tak naprawdę chyba nie da się być pewnym czyjejś miłości, dopóki się z kimś nie zaśnie, albo dopóki ktoś nie zaśnie przy tobie. We śnie wykonujemy akcje bezwarunkowo i tylko one mogą potwierdzić ludzkie więzi. Do tego, uważam, że zasypianie przy kimś to akt absolutnej ufności bo nie ma stanu, w którym jest się bardziej bezbronnym.
— jednocześnie.
Reposted fromzenibyja zenibyja viaoopsiak oopsiak
Merlinka
Trzeba rozmawiać. Codziennie. Poznawać siebie nawzajem - to się nigdy nie kończy, przecież niemożliwe jest znać każdy szczegół z życia drugiego człowieka, każdą jego myśl. Warto być ciekawym. Nie przyjmować za aksjomat: bo on myśli tak jak ja, bo ja go znam jak własną kieszeń, niczym mnie już nie zdziwi.
— Ewa Klepacka-Gryz, Twój Styl, nr 8(313)
Reposted fromavooid avooid viaoopsiak oopsiak
Merlinka
2692 e8d2 500
Canadian lynx
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viacats cats
Merlinka
Merlinka
PROCES ZAKOCHANIA WEDŁUG GERHARDA CROMBACHA:

Oczy zbierają informacje o wzroście, figurze, kolorze włosów i oczu, odzieży i szczegółach twarzy.
Następnie z prędkością 432 km/h sygnały docierają do mózgu.
Jednocześnie ucho wyławia barwę głosu i śmiechu a nos rejestruje bezwonne feromony.

Sortowanie danych i porównanie z przechowywanymi wzorcami doznań pozytywnych i negatywnych. Jeżeli wykryty został sygnał negatywny - proces ulega zamrożeniu, jeżeli pozytywny - mózg przechodzi do fazy trzeciej.

Podczas wykrycia sygnałów pozytywnych hipotalamus zaczyna produkować fenyloetyloaminę.
Początek tego procesu występuje zwykle ok 4 sekundy. W tym czasie uderzenia serca zwiększyły się około 50%, automatycznie oddech staje się szybszy, dodatkowo u kobiet oczy zaczynają błyszczeć.
Reposted fromsecretoflife secretoflife viairmelin irmelin
Merlinka
5746 431b
Reposted fromhornypigeon hornypigeon viadhoop dhoop
Merlinka
Wracam do swojego pokoju i siadam na łóżku. Za dużo. Za dużo. Czuję tylko bezsilność, bezsilność jako stan ciała, bezsilność rozmiękczająca kości, zamieniającą mięśnie w wiszące bezładnie sznurki. Za dużo.
— Jakub Żulczyk "Instytut"
Reposted fromsecretoflife secretoflife viaszmay szmay
Merlinka
Źrodłem przyjaźni jest zdumienie, iż istnieje człowiek, który widzi sprawy tak samo, jak my.
— Janusz L. Wiśniewski
Reposted fromschokoladehimmel schokoladehimmel viaszmay szmay
Merlinka
Jest coraz ciężej, chociaż w sumie nic się nie dzieje.
— “Najgorszy człowiek na świecie” (via witamwpiekledziwki)
Reposted fromweightless weightless viaszmay szmay
Merlinka
Reposted fromjustshineon justshineon viaszmay szmay
Merlinka
Rzeczy, których chcesz, przychodzą zawsze, ale z lekkim opóźnieniem, zawsze trochę później, zawsze lekko niekompletne. Tak samo dzieje się rzeczami, których bardzo nie chcesz. A czasami, czasami rzeczy, których bardzo chciałaś, przychodzą dopiero wtedy, gdy modlisz się o to, aby już nie przychodziły.
— Jakub Żulczyk "Radio Armageddon"
Reposted fromsecretoflife secretoflife viaszmay szmay
Merlinka
8930 747a
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viasandri sandri
Merlinka
5632 c206 500
M. Musierowicz „Szósta klepka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl