Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Merlinka
Reposted frombluuu bluuu
Merlinka
Reposted frombluuu bluuu
Merlinka

Rozbierz się, zdejmij wszystko, zdejmij skórę, teraz chcę Twojej duszy...

— Krystyna Kofta
Reposted fromMissMurder MissMurder viacytaty cytaty
Merlinka
5570 cce5
Reposted fromtirelesrideaux tirelesrideaux viaIriss Iriss
Merlinka
4460 3891
Reposted fromzimnaa zimnaa viaandziaa andziaa
Merlinka
Właściwie chodzi wyłącznie o to, żeby nie poddać się zmęczeniu, nigdy nie dopuścić do braku zainteresowania, do obojętności, nigdy nie zagubić swej bezcennej ciekawości, bo wtedy człowiek sam sobie pozwala umrzeć.
— Tove Jansson – Podróż z małym bagażem.
Merlinka
Niesamowite, jak paradoksalnie układa się życie: najpierw bardzo czegoś pragniesz i nie możesz się doczekać, a potem, kiedy jest już po wszystkim, marzysz tylko o tym, by cofnąć czas i wrócić do dni, gdy wszystko było po staremu.
— Lauren Oliver, Delirium
Merlinka
(...) jego czystość. Ponieważ czystość jest największą walecznością mężczyzny. Nie spotkałem jeszcze mężczyzny, który by nigdy nie upadł chociaż raz, nie mówię że każdy to jest erotoman, ale jeszcze nie spotkałem - dlaczego? Bo to jest największa męska siła - oprzeć się temu. Jak znalazłyście takiego faceta to znaczy, że znalazłyście najsilniejszego faceta świata. Prawdopodobnie takiego nie znajdziecie, ale szukajcie tego, który o to walczy. To jest heros.
— Adam Szustak, projekt Judyta
Reposted fromroxanne roxanne viamalazadymiara malazadymiara
Merlinka
Merlinka
Reposted frombluuu bluuu
Merlinka
2665 a01d 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 vialaj laj
Merlinka
Reposted frombluuu bluuu
Merlinka
9321 3c45 500
Reposted fromstepowywilk stepowywilk vialaj laj
Merlinka
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte vialaj laj
Merlinka
Merlinka
Mała, związek powinien być twoją bezpieczną przystanią, a nie polem walki. W życiu musisz stoczyć wystarczająco wiele bitew a dom jest po to, by od nich odpocząć i nabrać sił.
— ze strony na fcb. "Listy do Małej"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vialaj laj
Merlinka
2572 d9c6 500
Jadwiga Sawicka
Reposted fromwyliczanka wyliczanka vialaj laj
Merlinka
Reposted frombluuu bluuu
Merlinka
Reposted frombluuu bluuu
Merlinka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl