Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Merlinka
1345 237a
Reposted fromnyaako nyaako viaplusiek plusiek
Merlinka
Reposted fromFlau Flau viaimara imara
Merlinka
Reposted fromFlau Flau vianieobecnosc nieobecnosc
Merlinka
Wiesz co jest gorsze od kłótni, wyzwisk, tłuczenia talerzy, trzaskania drzwiami?
Obojętność.
Milczenie wszystko pieprzy.
Niszczy każdego doszczętnie.
— znalezione
Reposted frombeatkazz beatkazz vianieobecnosc nieobecnosc
Merlinka
Problem polega na tym, że szukamy kogoś przy kim możemy się zestarzeć, a sekretem jest znaleźć kogoś z kim możemy pozostać dziećmi.
— Charles Bukowski
Reposted fromxalchemic xalchemic vianieobecnosc nieobecnosc
Merlinka
Reposted fromapatia apatia vianieobecnosc nieobecnosc
Merlinka
5008 113b
Reposted fromparkaboy parkaboy vianieobecnosc nieobecnosc
Merlinka
0714 8180 500
Reposted fromEtnigos Etnigos vianieobecnosc nieobecnosc
Merlinka
Czasem poznaje się kogoś, kto zmienia Cię na zawsze i z jakiegoś powodu nie staje się częścią Twojego życia. Problem polega na tym, że nigdy nie zapomina się tego kogoś. 
— Leisa Rayven "Zły Romeo"
Reposted fromWilalena Wilalena vianieobecnosc nieobecnosc
Merlinka

Nie ma przypadkowych spotkań i ludzie też nie stają na drodze naszego życia, ot tak. Każdy człowiek zostaje nam dany po coś, aby czymś nas ubogacić, dopełnić, coś pokazać czy uświadomić. Poprzez ludzi dostajemy od życia tysiące szans na to, aby stać się lepszym człowiekiem lub aby temu człowiekowi pokazać coś, czego on do tej pory nie dostrzegł.

— Monika A. Oleksa
Reposted fromnonperfect nonperfect vianieobecnosc nieobecnosc
Merlinka
5853 4005 500
Reposted fromslodziak slodziak vianieobecnosc nieobecnosc
Merlinka
4645 2332 500
Reposted frompsychedelix psychedelix
Merlinka
5112 40b2
Reposted frompsychedelix psychedelix
Merlinka
5323 af5f
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin
Merlinka
Reposted fromfromgalax fromgalax vianieobecnosc nieobecnosc
Merlinka
Reposted fromshakeme shakeme viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir
Merlinka
2454 de5e 500
honey, i'm home.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viazyta zyta
Merlinka
Merlinka
2543 aa79 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianieobecnosc nieobecnosc
Merlinka
8426 3cf2 500
Reposted fromyannim yannim viaonlyhope onlyhope
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl