Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Merlinka
7618 dc7e
Reposted fromhestjapa hestjapa vianieobecnosc nieobecnosc
6777 509b 500
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viaBrainy Brainy
Merlinka
Reposted fromu-dit u-dit viaBrainy Brainy
Merlinka
Dzisiaj na obiad było do wyboru: ryba albo kotlet. Wybrałam rybę. I zamiast zajadać ją ze smakiem, siedzę nad talerzem i płaczę, że może jednak kotlet byłby smaczniejszy. Bez sensu. Wybór zawsze wiąże się z utratą rzeczy, której nie wybraliśmy. Ale jeśli zaczynamy po niej rozpaczać, to nie mamy czasu dobrze zająć się tym, co wybraliśmy. Ani nie zjemy kotleta, ani nie nacieszymy się smakiem ryby. Żeby być szczęśliwym, trzeba kurczowo trzymać się teraźniejszości.
— Irena Kwiatkowska
Reposted fromkyte kyte viaawakened awakened
Merlinka
<<Wszedłem do pokoju i powiedziałem, że ewentualnie wybrałbym filologię polską, ponieważ pragnę w przyszłości zajmować się literaturą i ojciec, usłyszawszy nowinę, złapał leżącą akurat pod ręką "Czarodziejską górę" i wyrżnął nią o ścianę. Potem złapał stojący na stole radziecki budzik i wyrżnął nim o ścianę. Budzik rozsypał się w proch, "Czarodziejskiej górze" prawie nic się nie stało. Czas przestał istnieć, literatura ocalała>>.
— Jerzy Pilch
Reposted fromNoemiJustine NoemiJustine viaawakened awakened
Merlinka
4300 9154
Reposted fromkarahippie karahippie viaawakened awakened
Merlinka
Reposted frombluuu bluuu
4092 5437 500

heroes-get-made:

babyanimalgifs:

for anyone that’s having a bad day, here are pictures of animals sniffing flowers

A few more:

Reposted fromdeedo2313 deedo2313 viaBrainy Brainy
Merlinka
Nigdy nie przestanie zadziwiać mnie fakt, że aby doszło do spotkania dwojga ludzi musi gdzieś z boku, gdzieś z dala od reflektorów zdarzyć się tyle małych, na pozór nieistotnych rzeczy, jak to: czy pojedziesz tramwajem numer 6 o tej, a nie innej godzinie, czy idąc na piwo dotrzesz właśnie do tego, a nie innego lokalu, czy wyjdziesz na fajkę właśnie teraz, czy pięć minut później lub też, czy pośliźniesz się akurat w tym, a nie innym miejscu.
— z przemyśleń własnych
Reposted fromwilkstepowy wilkstepowy viazyta zyta
Merlinka

Home isn’t where you’re from, it’s where you find light when all grows dark.

— Pierce Brown
Reposted fromumorusana umorusana viacytaty cytaty
Merlinka
Merlinka
6262 168d 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaskrzacik skrzacik
6560 6174 500
Reposted fromjohnkeats johnkeats viaskrzacik skrzacik
Merlinka
9094 19f6 500
Reposted fromautumn-feeling autumn-feeling viaskrzacik skrzacik
Merlinka
Reposted frombluuu bluuu viaBrainy Brainy
Merlinka
Merlinka
Reposted frombluuu bluuu
Jesteś we mnie najlepszą rzeczą
Jesteś najlepszą rzeczą, która mnie spotkała
— U2 (via zanikanie)
Reposted fromdivi divi vianieobecnosc nieobecnosc
Merlinka
4619 81af
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viaBrilliant Brilliant
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl