Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Merlinka
3001 61d0 500
Reposted fromteijakool teijakool viakjuik kjuik
Merlinka
8207 e536 500
Reposted frompierdolony pierdolony viairmelin irmelin
Merlinka
7317 41b0 500
Reposted fromenn0 enn0 viairmelin irmelin
pics/animals/tiger-eyes.jpg
Reposted fromZaphodB ZaphodB viakjuik kjuik
Merlinka
5367 3fb6 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viairmelin irmelin
Merlinka
8294 ea07 500
Reposted fromowca owca viaEdgi Edgi
Merlinka
Merlinka
2863 119a 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vianieobecnosc nieobecnosc
Merlinka
Przychodzi taki dzień w życiu, że człowiek nie chce już dalej udowadniać innym ludziom swojej wartości. 
Ci co zobaczyli, to wiedzą, Ci co nie, to już nie zobaczą. 
Szkoda czasu na dowody.
— Maciej Wiszniewski
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vianieobecnosc nieobecnosc
Merlinka
8473 acf0 500
Reposted fromnyaako nyaako viacats cats
Merlinka
Zawsze rób to, co kochasz. Nigdy nie zmuszaj się do ludzi. Nigdy nie zmuszaj ludzi do siebie. Odpuszczaj tych, którzy się zmuszają do ciebie. Albo takich, którzy ci szkodzą. Nie rozmawiaj z tymi, którym nie służy twój głos. Nie pisz do tych, którzy nie czytają twoich wiadomości. Nie wpraszaj się do domów, których progi cię nie zapraszają. Zamykaj oczy, kiedy mijasz obojętność. Nie popijaj winem wódki. 
Bądź dobry i mądry. Nie daj się wycyckać. A przede wszystkim nie narzucaj się.
— Kaja Kowalewska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viakosmata kosmata
Merlinka
Reposted fromFlau Flau viamalborghetto malborghetto
Merlinka
Nie interesuje mnie jak zarabiasz na życie. Chcę wiedzieć, za czym tęsknisz i o czym ośmielasz się marzyć, wychodząc na spotkanie tęsknocie swego serca. Nie interesuje mnie, ile masz lat. Chcę wiedzieć, czy dla miłości, dla marzenia, dla przygody życia zaryzykujesz, że wezmą cię za głupca.
— Oriah Mountain Dreamer
Reposted fromgive--me--love give--me--love viaowieczka owieczka
Merlinka
Merlinka
Merlinka
3850 67c6 500
Reposted fromniewychowana niewychowana viatulele tulele
Merlinka
1288 7b91 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaBrainy Brainy
Merlinka
8788 1cc4 500
Reposted fromyikes yikes vianieobecnosc nieobecnosc
Merlinka
Reposted frombluuu bluuu
Merlinka
Reposted fromFlau Flau vianieobecnosc nieobecnosc
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl