Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Merlinka
1237 1879 500
Reposted frombenzodiazepina benzodiazepina viazEveR zEveR
Merlinka
Reposted fromcarfreitag carfreitag viazEveR zEveR
Merlinka

Będziesz się bać, dopóki…

Będziesz się bać opinii innych na swój temat, dopóki nie zobaczysz, że nie ma ona żadnego znaczenia. Wtedy skupisz się na tym, co masz do zrobienia, i będziesz wolny.

Będziesz się bać braku pieniędzy, dopóki ich nie zarobisz, następnie nie stracisz, po czym nie zarobisz znowu. Wtedy dotrze do Ciebie, że to nie pieniądze, ale umiejętności dają poczucie bezpieczeństwa.

Będziesz się bać samotności, dopóki nie zostaniesz porzucony. Wtedy zbudujesz taką relację z samym sobą, że nie będziesz musiał mieć kogoś innego, by czuć się kochanym i potrzebnym.

Będziesz się bać, że czas Ci ucieka, dopóki nie stracisz czegoś bezpowrotnie. Wtedy zobaczysz, że nigdy tego nie odzyskasz, i zaczniesz się spieszyć.

Będziesz się bać, że nie będziesz mógł nic zrobić, dopóki nie stracisz nad czymś kontroli. Wtedy nauczysz się odpuszczać i przestaniesz chcieć zmieniać coś, czego nie możesz.

Będziesz się bać, że nie spełnisz swoich marzeń, dopóki nie zobaczysz, że przez to ucieka Ci czas. Wtedy dotrze do Ciebie, że gorsze od porażki jest niepróbowanie, i zaczniesz działać.

Będziesz się bać choroby, dopóki nie zobaczysz, że lęk jest najgorszą z nich, bo ma tylko symptomy bez prawdziwych przyczyn. Wtedy przestaniesz szukać powodów i zaczniesz znajdywać rozwiązania.

Będziesz się bać ludzi, którzy mają od Ciebie więcej, dopóki nie zobaczysz, że są tacy sami jak Ty, tylko myślą inaczej. Wtedy weźmiesz się do pracy nad sobą i będziesz mieć tyle, co oni.

Będziesz się bać zostawienia partnera, z którym nie chcesz już być, dopóki nie zorientujesz się, że go oszukujesz. Wtedy zbierzesz się na szczerość i uwolnisz go od siebie, dając mu możliwość bycia z kimś, kto go doceni.

Będziesz się bać porzucenia pracy, dopóki nie zdasz sobie sprawy, że stoisz przez nią w miejscu. Wtedy wyjdziesz z pudełka komfortu i zdobędziesz nowe kompetencje.

Będziesz się bać, że ktoś Ci zrobi krzywdę, dopóki nie zobaczysz, że sam ją sobie wyrządzasz takim myśleniem. Wtedy uwierzysz w siebie i zdobędziesz zasoby, które dadzą Ci większe możliwości.

Będziesz się bać śmierci, dopóki nie zobaczysz, że przez to umierasz za życia. Wtedy zrozumiesz, że i tak nie masz nic do stracenia, i zaczniesz robić to, co w głębi serca wiesz, że powinieneś robić.

Każdy z nas musi konfrontować się ze swoimi demonami. To nie jest kwestia czy, ale kiedy.

Twój czas jest ograniczony. 
Przestań go tracić.

— Mateusz Grzesiak
Reposted fromte-quiero te-quiero viacytaty cytaty
Merlinka
1621 83b5 500
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viazEveR zEveR
Merlinka
Merlinka
Merlinka
5982 3849 500
Reposted fromvs vs viazEveR zEveR
Merlinka
6094 0a61
Reposted fromwentyl wentyl viazEveR zEveR
Merlinka
5409 a618 500
Reposted fromGIFer GIFer viazEveR zEveR
Merlinka
1383 37ad 500
Reposted fromvonafto vonafto viazEveR zEveR
Merlinka
4052 316c 500
Reposted frommassivejack massivejack viazEveR zEveR
Merlinka
5704 e09b
Reposted fromhmiller hmiller viazEveR zEveR
Merlinka
8516 17c7
Reposted from1923 1923 viazEveR zEveR
Merlinka
Reposted fromcarfreitag carfreitag viazEveR zEveR
Merlinka
Wormwood Street, London after the IRA had detonated a truck bomb on 24 April, 1993.
Reposted fromcarfreitag carfreitag viazEveR zEveR
Merlinka
Merlinka
6952 54b2 500
Kto ci powiedział, że wolno się przyzwyczajać?

/Poznań.
Reposted fromcontrolled controlled viazEveR zEveR
Merlinka
1852 a125 500
Reposted fromdesinteressement desinteressement viazEveR zEveR
Merlinka
4156 4c21
Reposted fromusual usual viazEveR zEveR
Merlinka
Reposted frombluuu bluuu viazEveR zEveR
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl