Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Merlinka
1194 8cb1
Reposted frommrcake47 mrcake47 viaBrainy Brainy
Merlinka
1760 a329 500
Reposted fromkotowate kotowate viaBrainy Brainy
Merlinka
0691 5ca2 500
Reposted fromDontJimiMe DontJimiMe viaBrainy Brainy
Merlinka
0336 92dd
Reposted fromursa-major ursa-major viaBrainy Brainy
Merlinka
0275 80ad 500
Reposted fromSonOfOrion SonOfOrion viaBrainy Brainy
Merlinka
0129 06a9
Reposted fromnazarena nazarena viaBrainy Brainy
Merlinka
Reposted fromsilence89 silence89 viaBrainy Brainy
Merlinka
Reposted fromFlau Flau viaBrainy Brainy
Merlinka
Reposted fromPoranny Poranny viaBrainy Brainy
Merlinka
6561 3fd6 500
Reposted frombromba bromba viaBrainy Brainy
Merlinka
6366 0e85 500
Reposted fromkicikitka kicikitka viaBrainy Brainy
Merlinka
6824 42c5
Reposted fromambermoon ambermoon
Merlinka
6153 dc2b
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viakjuik kjuik
Merlinka
8929 6d3b
three gates
Reposted fromstonerr stonerr viaBrainy Brainy
Merlinka
1843 ba1f 500
Reposted fromanke anke viaBrainy Brainy
Merlinka
Deadline
Reposted fromstriker striker viaBrainy Brainy
Merlinka
2299 7b18
Reposted fromlucasthelocust lucasthelocust viaBrainy Brainy
Merlinka
Bardzo często w zwykłej codzienności możesz dostrzec czy komuś na Tobie naprawdę zależy i czy to wszystko ma sens. Uczucie najczęściej leży w zwykłych chwilach, w gestach, przytuleniach czy uśmiechach. Dostrzeżesz je w prostych rozmowach i pytaniach. Bo choć z pozoru banalnym, to jednak niezwykle pięknym uczuciem jest posiadać przy swoim boku kogoś kto zainteresuje się i zapyta jak Ci minął dzień.

— Rafał Wicijowski
Reposted fromnaturalginger naturalginger viaadriannak adriannak
Samemu może i dobrze się mieszka, ale zasypia fatalnie.
— Piotr Adamczyk, Pożądanie mieszka w szafie (via plastikowe)
Merlinka
0468 18ae
Reposted fromfelicka felicka viaawakened awakened
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl